Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení víceletých pícnin
Autor: Ing. Leoš Kadlček
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení víceletých pícnin
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je zjistit aktuální zaplevelení víceletých pícnin v Zemědělském podniku Kvasicko, a.s. Sledování probíhalo v roce 2014 v porostu jednoleté, dvouleté a tříleté vojtěšky seté (Medicago sativa L.). Vyhodnocení probíhalo početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjistěno, že v jednoletém porostu se nejvíce nacházely druhy: Brassica napus subsp. napus, Viola arvensis, Fumaria officinalis, Thlaspi arvense, Atriplex sagittata. Dvouletý porost byl nejvíce napaden druhy: Rumex acetosa, Stellaria media, Arctium tomentosum, Capsella bursa-pastoris a v tříletém porostu se nejvíce nacházely druhy: Lamium purpureum, Taraxacum sec. Ruderalia, Arabidopsis thaliana. Rozrazil perský (Veronica persica) se nacházel v každém porostu bez ohledu na jeho stáří.
Kľúčové slová:Veronica persica, vojtěška setá, plevel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..