Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of the Difference in the Actual Weed Infestation in Some Field Crops.
Written by (author): Bc. Petr Miškařík
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení rozdílů v aktuálním zaplevelení vybraných polních plodin
Summary:Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení vybraných plodin ve dvou zemědělských podnicích s rozdílnými podmínkami pro pěstování rostlin. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že se v porostech plodin nejvíce vyskytovaly druhy: Capsella bursa-pastoris v porostu Trifo-lium pretens a Zea mays , Papaver rodeas v porostu Triticum aestivum, Capsella bursa-pastoris v porostu Hordeum vulgare a Galium sarine v porostu Secale cereale
Key words:jetel luční, žito seté, plevele, kukuřice setá, pšenice setá , ječmen setý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..