Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Radek Punčochář
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Vyhodnocení jsem prováděl na pozemcích, kde byla zaseta Pšenice ozimá (Triticum aestivum) odrůda ELLY a Řepka ozimá (Brassica napus var. napus) odrůda PL 45 D03. Měření jsem prováděl na pozemcích podniku AGRIA Ujčov, a.s., který se nachází v kraji Vysočina, mikroregion Bystřicko. Kalkulaci jednotlivých plevelných druhů jsem provedl před jarní aplikací herbicidních přípravků v termínech 15.3, 16.3, 21.3. a 22.3.2014. V porostu pšenice ozimé se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Silene noctiflora, Galium aparine, Viola arvensis a Fumaria officinallis. Na jednom pozemku se vyskytoval nálet Fraxinus excelsior. V porostu řepky ozimé se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Carduus acanthoides, Tripleurospermum maritimum, Apera spica-venti, Geranium pusillum, Thlaspi arvense, Lycopsis arvensis a Viola arvensis.
Kľúčové slová:pšenice ozimá, řepka ozimá, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy práceErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..