Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. Radek Punčochář
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Vyhodnocení jsem prováděl na pozemcích, kde byla zaseta Pšenice ozimá (Triticum aestivum) odrůda ELLY a Řepka ozimá (Brassica napus var. napus) odrůda PL 45 D03. Měření jsem prováděl na pozemcích podniku AGRIA Ujčov, a.s., který se nachází v kraji Vysočina, mikroregion Bystřicko. Kalkulaci jednotlivých plevelných druhů jsem provedl před jarní aplikací herbicidních přípravků v termínech 15.3, 16.3, 21.3. a 22.3.2014. V porostu pšenice ozimé se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Silene noctiflora, Galium aparine, Viola arvensis a Fumaria officinallis. Na jednom pozemku se vyskytoval nálet Fraxinus excelsior. V porostu řepky ozimé se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Carduus acanthoides, Tripleurospermum maritimum, Apera spica-venti, Geranium pusillum, Thlaspi arvense, Lycopsis arvensis a Viola arvensis.
Klíčová slova:pšenice ozimá, řepka ozimá, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..