Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
     
Projects
     
Publications
     
Placements
     
Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Evaluation weed infestation of field crops under field conditions
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení zaplevelení vybraných plodin v provozních podmínkách
Summary:Vyhodnocení jsem prováděl na pozemcích, kde byla zaseta Pšenice ozimá (Triticum aestivum) odrůda ELLY a Řepka ozimá (Brassica napus var. napus) odrůda PL 45 D03. Měření jsem prováděl na pozemcích podniku AGRIA Ujčov, a.s., který se nachází v kraji Vysočina, mikroregion Bystřicko. Kalkulaci jednotlivých plevelných druhů jsem provedl před jarní aplikací herbicidních přípravků v termínech 15.3, 16.3, 21.3. a 22.3.2014. V porostu pšenice ozimé se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Capsella bursa-pastoris, Thlaspi arvense, Cirsium arvense, Silene noctiflora, Galium aparine, Viola arvensis a Fumaria officinallis. Na jednom pozemku se vyskytoval nálet Fraxinus excelsior. V porostu řepky ozimé se vyskytovaly tyto plevelné druhy: Carduus acanthoides, Tripleurospermum maritimum, Apera spica-venti, Geranium pusillum, Thlaspi arvense, Lycopsis arvensis a Viola arvensis.
Key words:
pšenice ozimá, řepka ozimá, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..