Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
          Publications     
Placements
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of options to expand the products of "fair trade" and evaluation of their impact on growers in the Czech Republic
Written by (author):
Ing. Petra Procházková
Department:
Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza možností rozšíření produktů „fair trade“ a zhodnocení jejich vlivu na pěstitele v ČR
Summary:
Diplomová práce na téma "Analýza možností rozšíření produktů "fair trade" a zhodnocení jejich vlivu na pěstitele v České republice" se v teoretické části obecně zabývá programem "fair trade", především jeho principy a certifikačním procesem. Dále se zaměřuje na pěstební systém a cenu fairtrade banánů. V praktické části se zjišťovaly prostřednictvím dotazníkového šetření spotřebitelské preference při nákupu fairtrade produktů a tropického ovoce, a také možnosti většího rozšíření těchto produktů a mimoto byl zjišťován jejich vliv na produkty domácí produkce. Na dotazník odpovědělo 300 lidí. Dále byla provedena analýza cen banánů, která byla doplňkovým nástrojem k vyhodnocení dotazníkového průzkumu. Také byla vypracována SWOT analýza fairtrade drobného zemědělce, která měla za cíl identifikovat pozitivní a negativní faktory jeho členství ve fairtrade asociaci.
Key words:cena, dotazník, fair trade, banány, SWOT analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..