Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vliv technologie zpracování půdy na intenzitu zaplevelení obilnin
Autor: Ing. Martin Dočkalík
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv technologie zpracování půdy na intenzitu zaplevelení obilnin
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo zjištění vlivu různého zpracování půdy na intenzitu zaplevelení pšenice ozimé. Daná pozorování byla provedena v roce 2011, 2012 a 2013 na školních parcelách v Žabčicích, která se řadí do kukuřičné výrobní oblasti. Půda byla zpracovávána ve dvou variantách. První variantou byl tradiční způsob obdělávání půdy (orba). Druhou variantou bylo mělké zpracování půdy do hloubky 5 cm (minimalizační technologie). Dalším faktorem ovlivňující zaplevelení pšenice byl osevní postup (monokultura pšenice, norfolkský a sedmi-honný osevní postup). Získaná data byla vyhodnocena mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Z této analýzy vyplývá, že jednotlivé varianty zpracování půdy a sledu osevního postupu mají vliv na výskyt a počet určitých druhů. Z ordinačního diagramu je patrné, že při pěstování plodiny v monokultuře dochází k ochuzení plevelného spektra, ale zvýšení počtu jedinců na jednotku plochy. Naopak při sedmi-honném osevním postupu se druhová pestrost zvyšuje a počet jedinců na m2 klesá.
Kľúčové slová:pšenice ozimá, osevní postup, zpracování půdy, plevel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..