Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení a analýza zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. František Hlavica
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení a analýza zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení vybraných pozemků ZD Kelečsko Kelč v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice v letech 2011 -- 2013, stanovení rozdílů v zaplevelení plevelnými druhy mezi plodinami a stanovení rozdílů mezi jednotlivými roky. Zaplevelení bylo zjišťováno početní metodou, vyhodnocení bylo zpracováno analýzou DCA. V ozimé řepce se nejčastěji vyskytoval výdrol předplodiny, následovaly plevele z čeledi Brassicaceae -- Thlaspi arvense, Viola arvensis a Capsella bursa -- pastoris. Celkem bylo zjištěno 22 plevelných a zaplevelujících druhů. V ozimé pšenici se nejčastěji vyskytoval Galium aparine, Viola arvensis, Veronica spp. Celkem bylo zjištěno 21 plevelných a zaplevelujících druhů. Více byly zapleveleny porosty řepky než pšenice.
Kľúčové slová:plevele, zaplevelení, ozimá řepka, ozimá pšenice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..