Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení a analýza zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. František Hlavica
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení a analýza zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení vybraných pozemků ZD Kelečsko Kelč v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice v letech 2011 -- 2013, stanovení rozdílů v zaplevelení plevelnými druhy mezi plodinami a stanovení rozdílů mezi jednotlivými roky. Zaplevelení bylo zjišťováno početní metodou, vyhodnocení bylo zpracováno analýzou DCA. V ozimé řepce se nejčastěji vyskytoval výdrol předplodiny, následovaly plevele z čeledi Brassicaceae -- Thlaspi arvense, Viola arvensis a Capsella bursa -- pastoris. Celkem bylo zjištěno 22 plevelných a zaplevelujících druhů. V ozimé pšenici se nejčastěji vyskytoval Galium aparine, Viola arvensis, Veronica spp. Celkem bylo zjištěno 21 plevelných a zaplevelujících druhů. Více byly zapleveleny porosty řepky než pšenice.
Klíčová slova:plevele, zaplevelení, ozimá řepka, ozimá pšenice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..