Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
Lesson     
     
Publications     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation and analysis of selected weed of field crops under field conditions
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení a analýza zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Summary:
Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení zaplevelení vybraných pozemků ZD Kelečsko Kelč v porostech ozimé řepky a ozimé pšenice v letech 2011 -- 2013, stanovení rozdílů v zaplevelení plevelnými druhy mezi plodinami a stanovení rozdílů mezi jednotlivými roky. Zaplevelení bylo zjišťováno početní metodou, vyhodnocení bylo zpracováno analýzou DCA. V ozimé řepce se nejčastěji vyskytoval výdrol předplodiny, následovaly plevele z čeledi Brassicaceae -- Thlaspi arvense, Viola arvensis a Capsella bursa -- pastoris. Celkem bylo zjištěno 22 plevelných a zaplevelujících druhů. V ozimé pšenici se nejčastěji vyskytoval Galium aparine, Viola arvensis, Veronica spp. Celkem bylo zjištěno 21 plevelných a zaplevelujících druhů. Více byly zapleveleny porosty řepky než pšenice.
Key words:
plevele, zaplevelení, ozimá řepka, ozimá pšenice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..