Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The assessment of occurrence of field weeds in selected crops
Written by (author): Ing. Renata Doležalová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
Summary:Diplomová práce na téma "Vyhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách" se zabývá vyhodnocením druhového složení plevelných rostlin ve vybraných kulturních plodinách na pozemcích Družstva Agricola Bylany. Vyhodnocení bylo prováděno v pšenici ozimé, žitu ozimém a řepce ozimé. Výskyt polních plevelů byl vyhodnocován pomocí početní metody. Výsledky byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Literární přehled je zaměřen na problematiku škodlivosti a užitečnosti plevelů, jejich rozmnožování, klasifikace a regulace. Součástí práce je charakteristika sledovaného území a popis podniku.
Key words:plevelné rostliny, kulturní plodiny, zaplevelení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..