Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
Autor: Ing. Renata Doležalová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách
Abstrakt:Diplomová práce na téma "Vyhodnocení výskytu polních plevelů ve vybraných plodinách" se zabývá vyhodnocením druhového složení plevelných rostlin ve vybraných kulturních plodinách na pozemcích Družstva Agricola Bylany. Vyhodnocení bylo prováděno v pšenici ozimé, žitu ozimém a řepce ozimé. Výskyt polních plevelů byl vyhodnocován pomocí početní metody. Výsledky byly statisticky zpracovány mnohorozměrnou analýzou ekologických dat. Literární přehled je zaměřen na problematiku škodlivosti a užitečnosti plevelů, jejich rozmnožování, klasifikace a regulace. Součástí práce je charakteristika sledovaného území a popis podniku.
Klíčová slova:plevelné rostliny, kulturní plodiny, zaplevelení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..