Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Stanovení rozdílů v zaplevelení jarních a ozimých obilnin
Autor: Ing. Iva Auerová
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Stanovení rozdílů v zaplevelení jarních a ozimých obilnin
Abstrakt:Hlavním cílem závěrečné práce bylo statisticky vyhodnotit druhové spektrum a intenzitu zaplevelení v ozimých a jarních obilninách. Zaplevelení bylo hodnoceno v roce 2011. Polní pokus byl založen v Ivanovicích na Hané v roce 1989 ve třech variantách osevních postupů s rozdílným podílem obilnin. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Dále byla použita kanonická korespondenční analýza CCA (Canonical Correspondence Analysis). V ječmeni jarním bylo nalezeno během sledování 26 plevelných druhů, v pšenici ozimé 19 plevelných druhů. Na základě analýzy CCA bylo zjištěno, že výskyt druhů Galium aparine, Viola arvensis, Cirsium arvense byl častější ve variantě osevních postupů s 50,0% a 66,6% podílem obilnin v obou plodinách. Je zřejmé, že těmto druhům plevelů, nejvíce vyhovuje vyšší zastoupení obilnin v osevních sledech. Dále bylo zjištěno, že výskyt druhů Lamium amplexicaule, Medicago sativa, Fumaria officinalis je vázán na pšenici ozimou na variantě s 33,3% podílem obilnin v osevním sledu.
Kľúčové slová:ječmen jarní, plevel, obilnina, pšenice ozimá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..