Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Stanovení rozdílů v zaplevelení jarních a ozimých obilnin
Autor: Ing. Iva Auerová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení rozdílů v zaplevelení jarních a ozimých obilnin
Abstrakt:Hlavním cílem závěrečné práce bylo statisticky vyhodnotit druhové spektrum a intenzitu zaplevelení v ozimých a jarních obilninách. Zaplevelení bylo hodnoceno v roce 2011. Polní pokus byl založen v Ivanovicích na Hané v roce 1989 ve třech variantách osevních postupů s rozdílným podílem obilnin. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Dále byla použita kanonická korespondenční analýza CCA (Canonical Correspondence Analysis). V ječmeni jarním bylo nalezeno během sledování 26 plevelných druhů, v pšenici ozimé 19 plevelných druhů. Na základě analýzy CCA bylo zjištěno, že výskyt druhů Galium aparine, Viola arvensis, Cirsium arvense byl častější ve variantě osevních postupů s 50,0% a 66,6% podílem obilnin v obou plodinách. Je zřejmé, že těmto druhům plevelů, nejvíce vyhovuje vyšší zastoupení obilnin v osevních sledech. Dále bylo zjištěno, že výskyt druhů Lamium amplexicaule, Medicago sativa, Fumaria officinalis je vázán na pšenici ozimou na variantě s 33,3% podílem obilnin v osevním sledu.
Klíčová slova:ječmen jarní, plevel, obilnina, pšenice ozimá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..