Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:The evaluation of differences in the weed infestation in spring and winter cereals
Written by (author): Ing. Iva Auerová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Stanovení rozdílů v zaplevelení jarních a ozimých obilnin
Summary:Hlavním cílem závěrečné práce bylo statisticky vyhodnotit druhové spektrum a intenzitu zaplevelení v ozimých a jarních obilninách. Zaplevelení bylo hodnoceno v roce 2011. Polní pokus byl založen v Ivanovicích na Hané v roce 1989 ve třech variantách osevních postupů s rozdílným podílem obilnin. Výsledky byly zpracovány mnohorozměrnou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Dále byla použita kanonická korespondenční analýza CCA (Canonical Correspondence Analysis). V ječmeni jarním bylo nalezeno během sledování 26 plevelných druhů, v pšenici ozimé 19 plevelných druhů. Na základě analýzy CCA bylo zjištěno, že výskyt druhů Galium aparine, Viola arvensis, Cirsium arvense byl častější ve variantě osevních postupů s 50,0% a 66,6% podílem obilnin v obou plodinách. Je zřejmé, že těmto druhům plevelů, nejvíce vyhovuje vyšší zastoupení obilnin v osevních sledech. Dále bylo zjištěno, že výskyt druhů Lamium amplexicaule, Medicago sativa, Fumaria officinalis je vázán na pšenici ozimou na variantě s 33,3% podílem obilnin v osevním sledu.
Key words:ječmen jarní, plevel, obilnina, pšenice ozimá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..