Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Stanovení zaplevelení polních plodin ve vybraném podniku
Autor: Ing. Eva Navrátilová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Stanovení zaplevelení polních plodin ve vybraném podniku
Abstrakt:Cílem této záverecné práce je stanovit zaplevelení pestovaných plodin vybraného podniku v provozních podmínkách. Vybraný podnik hospodarí v katastrálních územích Pustimer, Drysice, Radslavice u Vyškova, Zelená Hora na Morave v okrese Vyškov. Zaplevelení bylo sledováno v plodinách pšenice ozimá, jecmen jarní, repka ozimá, kukurice setá. Sledování zaplevelení jednotlivými plevelnými druhy a jejich cetnost bylo zjišteno metodou fytocenologických snímku a metodou pocetní. Z vyhodnocení výsledku matematicko -- statistickými metodami je patrné, že v porostu pšenice ozimé je nejvíce zastoupen plevel kakost malický a ptacinec prostrední, v jecmeni jarním je to pýr plazivý, oves hluchý, opletka obecná, svlacec rolní, merlík bílý, rozrazil perský. V repce ozimé jsou nejcetneji zastoupeny kakost malický, pšenice ozimá, merlík bílý. V kukurici seté se nejhojneji vyskytoval rozrazil perský, merlík bílý, rdesno ptací, rdesno obojživelné, drchnicka rolní, ptacinec prostrední.
Klíčová slova:rozšířenost plevelů, plevele, polní plodina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..