Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

               Publications     
Placements     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:
Evaluation of weed infestation of crops grown by a particular agricultural enterprise
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Stanovení zaplevelení polních plodin ve vybraném podniku
Summary:
Cílem této záverecné práce je stanovit zaplevelení pestovaných plodin vybraného podniku v provozních podmínkách. Vybraný podnik hospodarí v katastrálních územích Pustimer, Drysice, Radslavice u Vyškova, Zelená Hora na Morave v okrese Vyškov. Zaplevelení bylo sledováno v plodinách pšenice ozimá, jecmen jarní, repka ozimá, kukurice setá. Sledování zaplevelení jednotlivými plevelnými druhy a jejich cetnost bylo zjišteno metodou fytocenologických snímku a metodou pocetní. Z vyhodnocení výsledku matematicko -- statistickými metodami je patrné, že v porostu pšenice ozimé je nejvíce zastoupen plevel kakost malický a ptacinec prostrední, v jecmeni jarním je to pýr plazivý, oves hluchý, opletka obecná, svlacec rolní, merlík bílý, rozrazil perský. V repce ozimé jsou nejcetneji zastoupeny kakost malický, pšenice ozimá, merlík bílý. V kukurici seté se nejhojneji vyskytoval rozrazil perský, merlík bílý, rdesno ptací, rdesno obojživelné, drchnicka rolní, ptacinec prostrední.
Key words:rozšířenost plevelů, plevele, polní plodina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..