Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele
Autor: Ing. Jana Šmídová
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele
Abstrakt:ABSTRAKT Cílem této závěrečné práce bylo stanovit vliv technologie zpracování půdy a hospodaření se slámou na zaplevelení porostu monokultury jarního ječmene. Pokus byl proveden v roce 2012 na pozemku Školního zemědělského statku Mendelovy univerzity v Žabčicích. Pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy, a to tradiční zpracování (orba do hloubky 22 cm) a minimalizační (zpracování půdy talířovým nářadím do hloubky 12 cm). Dále byly použity 3 způsoby hospodaření se slámou, první varianta se sklizením slámy, druhá s jejím zaoráním a třetí s jejím spálením na pozemku. Dalším sledovaným faktorem bylo hnojení s odstupňovanými dávkami dusíku, a to 30 kg.ha-1, 60 kg.ha-1 a 90 kg.ha-1. Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že tradiční zpracování půdy vyhovovalo především druhu Polygonum aviculare, Fallopia convolvulus a Echinochloa crus-galli. Na parcelách s minimalizačním zpracováním se více vyskytoval druh Viola arvensis, Cirsium arvense a Galium aparine. Na variantu se sklizní slámy byl nejvíce výskytem vázán druh Persicaria lapathifolia, na variantu se zaoráním slámy druh Galium aparine a na variantu, na níž byla sláma pálena druh Fallopia convolvulus. Rozdíly mezi jednotlivými dávkami dusíku nebyly statisticky průkazné.
Kľúčové slová:minimalizace, sláma, orba, jarní ječmen, plevele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..