Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele
Autor: Ing. Jana Šmídová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele
Abstrakt:ABSTRAKT Cílem této závěrečné práce bylo stanovit vliv technologie zpracování půdy a hospodaření se slámou na zaplevelení porostu monokultury jarního ječmene. Pokus byl proveden v roce 2012 na pozemku Školního zemědělského statku Mendelovy univerzity v Žabčicích. Pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy, a to tradiční zpracování (orba do hloubky 22 cm) a minimalizační (zpracování půdy talířovým nářadím do hloubky 12 cm). Dále byly použity 3 způsoby hospodaření se slámou, první varianta se sklizením slámy, druhá s jejím zaoráním a třetí s jejím spálením na pozemku. Dalším sledovaným faktorem bylo hnojení s odstupňovanými dávkami dusíku, a to 30 kg.ha-1, 60 kg.ha-1 a 90 kg.ha-1. Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že tradiční zpracování půdy vyhovovalo především druhu Polygonum aviculare, Fallopia convolvulus a Echinochloa crus-galli. Na parcelách s minimalizačním zpracováním se více vyskytoval druh Viola arvensis, Cirsium arvense a Galium aparine. Na variantu se sklizní slámy byl nejvíce výskytem vázán druh Persicaria lapathifolia, na variantu se zaoráním slámy druh Galium aparine a na variantu, na níž byla sláma pálena druh Fallopia convolvulus. Rozdíly mezi jednotlivými dávkami dusíku nebyly statisticky průkazné.
Klíčová slova:minimalizace, sláma, orba, jarní ječmen, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..