Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Final thesis
Thesis title:Influence different straw management on weeds
Written by (author): Ing. Jana Šmídová
Department: Institut of Lifelong Learning
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv rozdílného hospodaření se slámou na plevele
Summary:ABSTRAKT Cílem této závěrečné práce bylo stanovit vliv technologie zpracování půdy a hospodaření se slámou na zaplevelení porostu monokultury jarního ječmene. Pokus byl proveden v roce 2012 na pozemku Školního zemědělského statku Mendelovy univerzity v Žabčicích. Pokus zahrnoval dvě varianty zpracování půdy, a to tradiční zpracování (orba do hloubky 22 cm) a minimalizační (zpracování půdy talířovým nářadím do hloubky 12 cm). Dále byly použity 3 způsoby hospodaření se slámou, první varianta se sklizením slámy, druhá s jejím zaoráním a třetí s jejím spálením na pozemku. Dalším sledovaným faktorem bylo hnojení s odstupňovanými dávkami dusíku, a to 30 kg.ha-1, 60 kg.ha-1 a 90 kg.ha-1. Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že tradiční zpracování půdy vyhovovalo především druhu Polygonum aviculare, Fallopia convolvulus a Echinochloa crus-galli. Na parcelách s minimalizačním zpracováním se více vyskytoval druh Viola arvensis, Cirsium arvense a Galium aparine. Na variantu se sklizní slámy byl nejvíce výskytem vázán druh Persicaria lapathifolia, na variantu se zaoráním slámy druh Galium aparine a na variantu, na níž byla sláma pálena druh Fallopia convolvulus. Rozdíly mezi jednotlivými dávkami dusíku nebyly statisticky průkazné.
Key words:minimalizace, sláma, orba, jarní ječmen, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..