Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Plevele v množitelských porostech polních plodin
Autor: Ing. Pavla Přidalová
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Plevele v množitelských porostech polních plodin
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové spektrum plevelů v množitelských porostech obilnin. Data byla získána ze záznamů z přehlídek množitelských porostů olomoucké pobočky odboru osiv a sadby ÚKZÚZ v letech 2004 - 2012. Množitelské plochy byly lokalizovány v oblasti Střední Moravy, v nadmořské výšce 190 m.n.m -- 300 m.n.m., převážně v řepařské výrobní oblasti. Za toto období bylo vyhodnoceno 1 548 množitelských porostů na ploše 24 138 ha. Na sledovaných porostech bylo určeno 53 druhů plevelů. Nejvíce byly zastoupeny plevelné druhy pýr plazivý, pcháč rolní, oves hluchý a chundelka metlice. Pýr plazivý byl nejčastěji se vyskytující plevel ve všech obilninách. V ozimech byla typická chundelka metlice, v jarních obilninách byl nejčetnější výskyt ovsa hluchého. Plevelné druhy přeslička rolní, rdesno blešník, svlačec rolní, opletka obecná, pelyněk černobýl, jílek vytrvalý a rmen rolní se vyskytovaly ve všech obilninách.
Kľúčové slová:plevele, množitelský porost, obilniny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..