Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Plevele v množitelských porostech polních plodin
Autor: Ing. Pavla Přidalová
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Plevele v množitelských porostech polních plodin
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové spektrum plevelů v množitelských porostech obilnin. Data byla získána ze záznamů z přehlídek množitelských porostů olomoucké pobočky odboru osiv a sadby ÚKZÚZ v letech 2004 - 2012. Množitelské plochy byly lokalizovány v oblasti Střední Moravy, v nadmořské výšce 190 m.n.m -- 300 m.n.m., převážně v řepařské výrobní oblasti. Za toto období bylo vyhodnoceno 1 548 množitelských porostů na ploše 24 138 ha. Na sledovaných porostech bylo určeno 53 druhů plevelů. Nejvíce byly zastoupeny plevelné druhy pýr plazivý, pcháč rolní, oves hluchý a chundelka metlice. Pýr plazivý byl nejčastěji se vyskytující plevel ve všech obilninách. V ozimech byla typická chundelka metlice, v jarních obilninách byl nejčetnější výskyt ovsa hluchého. Plevelné druhy přeslička rolní, rdesno blešník, svlačec rolní, opletka obecná, pelyněk černobýl, jílek vytrvalý a rmen rolní se vyskytovaly ve všech obilninách.
Klíčová slova:plevele, množitelský porost, obilniny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..