Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
Lesson
     
Projects     Publications     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Final thesis
Thesis title:
Weeds in propagation of vegetation of arable crops
Written by (author): Ing. Pavla Přidalová
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Plevele v množitelských porostech polních plodin
Summary:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové spektrum plevelů v množitelských porostech obilnin. Data byla získána ze záznamů z přehlídek množitelských porostů olomoucké pobočky odboru osiv a sadby ÚKZÚZ v letech 2004 - 2012. Množitelské plochy byly lokalizovány v oblasti Střední Moravy, v nadmořské výšce 190 m.n.m -- 300 m.n.m., převážně v řepařské výrobní oblasti. Za toto období bylo vyhodnoceno 1 548 množitelských porostů na ploše 24 138 ha. Na sledovaných porostech bylo určeno 53 druhů plevelů. Nejvíce byly zastoupeny plevelné druhy pýr plazivý, pcháč rolní, oves hluchý a chundelka metlice. Pýr plazivý byl nejčastěji se vyskytující plevel ve všech obilninách. V ozimech byla typická chundelka metlice, v jarních obilninách byl nejčetnější výskyt ovsa hluchého. Plevelné druhy přeslička rolní, rdesno blešník, svlačec rolní, opletka obecná, pelyněk černobýl, jílek vytrvalý a rmen rolní se vyskytovaly ve všech obilninách.
Key words:plevele, množitelský porost, obilniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..