Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Názov práce:Plevele ve vybraném travním porostu
Autor: Ing. Natalie Mašková
Pracovisko: Institut celoživotního vzdělávání
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Plevele ve vybraném travním porostu
Abstrakt:Cílem této práce bylo posoudit stav porostu na extenzivně využívané pastvině o rozloze cca 5 ha ve Středočeském kraji. Jako zdroj informací byla vypracována rozsáhlá literární rešerše, zejména byl vypracován seznam všech jedovatých rostlin, které by se mohly vyskytnout na pastvinách v ČR. Vlastní sledování na pastvině byla prováděna na podzim 2012 a na jaře 2013. Pro vyhodnocení výskytu plevelů byl vypracován floristický soupis. Nejrozšířenější bylinou byla Taraxacum sect. Ruderalia, která je pro pastviny vhodná. Celkem bylo nalezeno 23 druhů jedovatých rostlin, které se na pastvině vyskytovaly zpravidla ojediněle nebo ohniskově. Mezi nejvýznamnější patří Euphorbia cyparissias, Ranunculus repens, Potentilla anserina, Potentilla reptans a Equisetum arvense. Mezi další významné plevele patřily: Cirsium, Carduus, Rumex a nekvalitní trávy, např. Calamagrostis epigejos. Byly uvedeny opatření na omezení výskytu plevelů, zejména sečení nedopasků, smykování a roztírání výkalů, regulace ohnisek výskytu plevelů mechanicky či herbicidy.
Kľúčové slová:jedovaté rostliny, plevele, extenzivní pastvina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..