Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Plevele ve vybraném travním porostu
Autor: Ing. Natalie Mašková
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Plevele ve vybraném travním porostu
Abstrakt:Cílem této práce bylo posoudit stav porostu na extenzivně využívané pastvině o rozloze cca 5 ha ve Středočeském kraji. Jako zdroj informací byla vypracována rozsáhlá literární rešerše, zejména byl vypracován seznam všech jedovatých rostlin, které by se mohly vyskytnout na pastvinách v ČR. Vlastní sledování na pastvině byla prováděna na podzim 2012 a na jaře 2013. Pro vyhodnocení výskytu plevelů byl vypracován floristický soupis. Nejrozšířenější bylinou byla Taraxacum sect. Ruderalia, která je pro pastviny vhodná. Celkem bylo nalezeno 23 druhů jedovatých rostlin, které se na pastvině vyskytovaly zpravidla ojediněle nebo ohniskově. Mezi nejvýznamnější patří Euphorbia cyparissias, Ranunculus repens, Potentilla anserina, Potentilla reptans a Equisetum arvense. Mezi další významné plevele patřily: Cirsium, Carduus, Rumex a nekvalitní trávy, např. Calamagrostis epigejos. Byly uvedeny opatření na omezení výskytu plevelů, zejména sečení nedopasků, smykování a roztírání výkalů, regulace ohnisek výskytu plevelů mechanicky či herbicidy.
Klíčová slova:jedovaté rostliny, plevele, extenzivní pastvina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..