Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení druhové diverzity plevelů ve vybraných ovocných sadech
Autor: Ing. Jiří Hanzl
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení druhové diverzity plevelů ve vybraných ovocných sadech
Abstrakt:Cílem práce bylo zhodnocení druhové diverzity plevelů ve vybraném ovocném sadu podniku ZEAS Lysice v okrese Blansko. Šetření probíhalo v jabloňovém sadu, prostřednictvím fytocenologických snímků, v meziřadí a příkmenném pásu na deseti stanovištích. Pozorování se uskutečnilo ve třech termínech, na jaře, v létě a na podzim. Výsledky byly zpracovány pomocí statistické analýzy DCA a CCA. Šetření se odehrálo v průběhu roku 2012. Největší pokryvnosti v meziřadí dosáhly následující rostlinné druhy: Taraxacum officinále, Poa pratenss, Plantago major, Poa trivialis, Lolium perene. Ve stanovišti příkmenný pás dosáhly největší pokryvnosti tyto druhy rostlin: Taraxacum officinále, Stellaria media, Urtica dioica, Capsela bursa pastoris, Poa annua, Triforium hybridum. Celkem bylo v průběhu pozorování zaznamenáno 87 rostlinných druhů.
Klíčová slova:ovocný sad, druhová diverzita, plevele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..