Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

     
     
     Publications
     
Placements     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Classification of weeds species diversity in a chosen orchard
Written by (author): Ing. Jiří Hanzl
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení druhové diverzity plevelů ve vybraných ovocných sadech
Summary:Cílem práce bylo zhodnocení druhové diverzity plevelů ve vybraném ovocném sadu podniku ZEAS Lysice v okrese Blansko. Šetření probíhalo v jabloňovém sadu, prostřednictvím fytocenologických snímků, v meziřadí a příkmenném pásu na deseti stanovištích. Pozorování se uskutečnilo ve třech termínech, na jaře, v létě a na podzim. Výsledky byly zpracovány pomocí statistické analýzy DCA a CCA. Šetření se odehrálo v průběhu roku 2012. Největší pokryvnosti v meziřadí dosáhly následující rostlinné druhy: Taraxacum officinále, Poa pratenss, Plantago major, Poa trivialis, Lolium perene. Ve stanovišti příkmenný pás dosáhly největší pokryvnosti tyto druhy rostlin: Taraxacum officinále, Stellaria media, Urtica dioica, Capsela bursa pastoris, Poa annua, Triforium hybridum. Celkem bylo v průběhu pozorování zaznamenáno 87 rostlinných druhů.
Key words:ovocný sad, druhová diverzita, plevele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..