Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Druhová diverzita plevelů a jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
Autor: Ing. Dan Uldrijan
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhová diverzita plevelů a jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení druhové diverzity plevelů a možností jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami. Výzkum probíhal v roce 2013 na pozemku fotovoltaické elektrárny Unín pomocí metody fytocenologických snímků. Z výsledků vyplývá, že na stanovištích pod fotovoltaickými panely byly nejvíce zastoupeny druhy Tanacetum vulgare, Senecio vulgaris, Achillea millefolium L. Na ostatních plochách byly nejvíce zastoupeny druhy Dactylis glomerata L., Festuca rubra, Cirsium arvense (L.) Scop. V meziřadí pak byly hojně zastoupeny také druhy Apera spica-venti, Trifolium hybridum, Vicia sepium. Na základě provedeného výzkumu byly jako potenciálně problematické druhy pro provoz elektrárny stanoveny Cirsium arvense, Tanacetum vulgare, Salix triandra, Salix alba, Anthriscus sylvestris, Apera spica-venti.
Kľúčové slová:Druhová diverzita, plevele, regulace, fotovoltaická elektrárna

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..