Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Evaluation of the diversity of weed species and their control on land with photovoltaic power stations
Written by (author): Ing. Dan Uldrijan
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhová diverzita plevelů a jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení druhové diverzity plevelů a možností jejich regulace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami. Výzkum probíhal v roce 2013 na pozemku fotovoltaické elektrárny Unín pomocí metody fytocenologických snímků. Z výsledků vyplývá, že na stanovištích pod fotovoltaickými panely byly nejvíce zastoupeny druhy Tanacetum vulgare, Senecio vulgaris, Achillea millefolium L. Na ostatních plochách byly nejvíce zastoupeny druhy Dactylis glomerata L., Festuca rubra, Cirsium arvense (L.) Scop. V meziřadí pak byly hojně zastoupeny také druhy Apera spica-venti, Trifolium hybridum, Vicia sepium. Na základě provedeného výzkumu byly jako potenciálně problematické druhy pro provoz elektrárny stanoveny Cirsium arvense, Tanacetum vulgare, Salix triandra, Salix alba, Anthriscus sylvestris, Apera spica-venti.
Key words:Druhová diverzita, plevele, regulace, fotovoltaická elektrárna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..