Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vybrané charakteristiky z biologie významných druhů z čeledi miříkovitých
Autor: Ing. Vladislava Gregorová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vybrané charakteristiky z biologie významných druhů z čeledi miříkovitých
Abstrakt:ABSTRAKT Cílem této práce bylo porovnání klíčivosti kulturní a plevelné variety vybraných druhů z čeledi miříkovitých -- Apiceae. Byly vybrány druhy: mrkev obecná -- Daucus carota, a pastinák setý -- Pastnaca sativa. Pro tento výzkum byly zvoleny tři populace mrkve: mrkev obecná, volně rostoucí, mrkev obecná, vysazená z uskladněného kořene na zahradě, odrůda Olympus, a mrkev obecná pocházející z množitelského porostu, odrůda Cidera. U pastináku setého byly zvoleny dvě populace: pastinák setý, pocházející z množitelského porostu, a pastinák setý, volně rostoucí. U zkoumaných druhů byla stanovena klíčivost nažek v laboratorních podmínkách. Průměrná zjištěná klíčivost u mrkve volně rostoucí byla 51%, u mrkve Olympus 74% a u mrkve Cidery 89%. Průměrná zjištěná klíčivost u pastináku volně rostoucího byla 2%, u pastináku odrůdy Dlouhý bílý 87%. Výsledné klíčivosti byly zaneseny do tabulek a zpracovány do grafů. Výsledky byly porovnány a v diskuzi bylo vyjádřeno několik domněnek ohledně vlivů, které mohly mít podíl na zjištěných rozdílech. Byla také zmíněna možnost ovlivnění kvality množitelského materiálu příměsí volně rostoucí populace.
Kľúčové slová:klíčivost, miříkovité, mrkev obecná, pastinák setý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..