Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vybrané charakteristiky z biologie významných druhů z čeledi miříkovitých
Autor: Ing. Vladislava Gregorová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vybrané charakteristiky z biologie významných druhů z čeledi miříkovitých
Abstrakt:ABSTRAKT Cílem této práce bylo porovnání klíčivosti kulturní a plevelné variety vybraných druhů z čeledi miříkovitých -- Apiceae. Byly vybrány druhy: mrkev obecná -- Daucus carota, a pastinák setý -- Pastnaca sativa. Pro tento výzkum byly zvoleny tři populace mrkve: mrkev obecná, volně rostoucí, mrkev obecná, vysazená z uskladněného kořene na zahradě, odrůda Olympus, a mrkev obecná pocházející z množitelského porostu, odrůda Cidera. U pastináku setého byly zvoleny dvě populace: pastinák setý, pocházející z množitelského porostu, a pastinák setý, volně rostoucí. U zkoumaných druhů byla stanovena klíčivost nažek v laboratorních podmínkách. Průměrná zjištěná klíčivost u mrkve volně rostoucí byla 51%, u mrkve Olympus 74% a u mrkve Cidery 89%. Průměrná zjištěná klíčivost u pastináku volně rostoucího byla 2%, u pastináku odrůdy Dlouhý bílý 87%. Výsledné klíčivosti byly zaneseny do tabulek a zpracovány do grafů. Výsledky byly porovnány a v diskuzi bylo vyjádřeno několik domněnek ohledně vlivů, které mohly mít podíl na zjištěných rozdílech. Byla také zmíněna možnost ovlivnění kvality množitelského materiálu příměsí volně rostoucí populace.
Klíčová slova:klíčivost, miříkovité, mrkev obecná, pastinák setý

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..