Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

          
     
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Selected Charakteristics from Biology of Significant Species of Family Apiceae
Written by (author): Ing. Vladislava Gregorová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vybrané charakteristiky z biologie významných druhů z čeledi miříkovitých
Summary:ABSTRAKT Cílem této práce bylo porovnání klíčivosti kulturní a plevelné variety vybraných druhů z čeledi miříkovitých -- Apiceae. Byly vybrány druhy: mrkev obecná -- Daucus carota, a pastinák setý -- Pastnaca sativa. Pro tento výzkum byly zvoleny tři populace mrkve: mrkev obecná, volně rostoucí, mrkev obecná, vysazená z uskladněného kořene na zahradě, odrůda Olympus, a mrkev obecná pocházející z množitelského porostu, odrůda Cidera. U pastináku setého byly zvoleny dvě populace: pastinák setý, pocházející z množitelského porostu, a pastinák setý, volně rostoucí. U zkoumaných druhů byla stanovena klíčivost nažek v laboratorních podmínkách. Průměrná zjištěná klíčivost u mrkve volně rostoucí byla 51%, u mrkve Olympus 74% a u mrkve Cidery 89%. Průměrná zjištěná klíčivost u pastináku volně rostoucího byla 2%, u pastináku odrůdy Dlouhý bílý 87%. Výsledné klíčivosti byly zaneseny do tabulek a zpracovány do grafů. Výsledky byly porovnány a v diskuzi bylo vyjádřeno několik domněnek ohledně vlivů, které mohly mít podíl na zjištěných rozdílech. Byla také zmíněna možnost ovlivnění kvality množitelského materiálu příměsí volně rostoucí populace.
Key words:
klíčivost, miříkovité, mrkev obecná, pastinák setý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..