Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza druhového složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
Autor: Ing. Tereza Vespalcová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza druhového složení vegetace na pozemcích s fotovoltaickými elektrárnami
Abstrakt:Cílem této práce bylo vyhodnotit druhové složení vegetace na pozemku s fotovoltaickou elektrárnou v Moravské Krumlově. Pozorování bylo prováděno na dvanácti místech, a to jak pod fotovoltaickými panely, tak v meziřadí. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Hodnocení probíhalo ve třech měsících (červenec, srpen, září) roku 2013. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na pozemku s fotovoltaickou elektrárnou bylo naleznuto celkem 69 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly Poa pratensis L., Lolium perenne L., Achillea millefolium L. V meziřadí se nejčastěji vyskytovaly tyto druhy: Plantago major L., Achillea millefolium L., Cerastium holosteoides Fr. Pod panely se nejvíce objevovaly tyto druhy plevelů: Poa pratensis L., Lolium perenne L., Festuca rubra L., Agrostis capillaris L., Bromus tectorum L.
Klíčová slova:plevele, fotovoltaická elektrárna, pokryvnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..