Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

     Výuka
     
     
Publikace     
     
Vedené práce     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Analýza složení plevelové vegetace na železnici
Autor: Ing. Silvie Ševčíková
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Analýza složení plevelové vegetace na železnici
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat složení plevelové vegetace na železnici. Vybraným úsekem byla železniční trať v okolí železniční stanice Brno hlavní nádraží a jejího pomocného provozu. Pozorování bylo prováděno na pěti různých stanovištích, a to na náspu, v kolejišti, na odstaveném kolejišti, v mezikolejí a u budov. Vegetace byla vyhodnocena pomocí fytocenologických snímků. Na každém stanovišti byly uskutečněny tři fytocenologické snímky. První hodnocení probíhalo v měsíci červenci a druhé v září roku 2013. Sledování bylo statisticky zpracováno analýzami DCA a CCA. Na vybraném úseku železnice bylo celkem naleznuto 49 druhů rostlin. Nejvyšší pokryvnosti dosáhly druhy Ailanthus altissima, Achlea millefolium, Arctium tomentosum, Arrhenatherum elatius, Digitaria sanguinalis, Echium vulgare, Equisetum arvense, Parthenocissus inserta, Sambucus nigra a Viola arvensis.
Klíčová slova:
plevele, železnice, složení vegetace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..