Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:of the new possibilities of application of the "fair trade" in the Czech republic
Written by (author): Bc. Eva Studýnková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza nových možností uplatnění programu „fair trade“ v ČR
Summary:Studýnková, E. Analýza nových možností uplatnění programu "fair trade" v ČR. Bakalářská práce. Brno, 2014. Bakalářská práce se zabývá problematikou programu "fair trade" a možností uplatnění jeho principů v České republice. Vypracovaný literární přehled je zaměřen na problematiku "fair trade". Praktická část je řešena pomocí dotazníkového šetření. Zjišťovala se informovanost veřejnosti o tomto programu, dále míra poptávky po výrobcích "fair trade" a spotřebitelské chování respondentů.
Key words:Program "fair trade", principy "fair trade", dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..