Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Složení druhového spektra plevelů na vybraném úseku železnice
Autor: Ing. Jana Červenková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Složení druhového spektra plevelů na vybraném úseku železnice
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocování druhového složení plevelů na vybraném úseku železnice mezi obcemi Chrudim - Úhřetice. Pozorování bylo prováděno na rozdílných stanovištích, jako okolí náspu, kolejiště a nevyužívaná železnice. Druhové složení se provádělo pomocí fytocenologických snímků. Celkem bylo provedeno jedenáct snímků ve dvou termínech, první byl v červenci a druhý v srpnu roku 2013. Celkem bylo naleznuto 85 druhů rostlin. Mezi druhy s nejvyšší pokryvností patřili: Potentilla reptans, Urtica dioica, Equisetum arvense, Convolvulus arvensis. Na využívané železnici se nejvíce vyskytovaly: Equisetum arvense, Urtica dioica, Potentilla reptans, Convolvulus arvensis. Na nevyužívané železnici se nejvíce nalézaly: Potentilla reptans, Clematis vitalba, Linaria vulgaris, Senecio vulgaris, Geum urbanum.
Klíčová slova:plevele, pokryvnost, železnice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..