Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The composition of the type of the spectrum of weeds on the selected section of the railway
Written by (author): Ing. Jana Červenková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Složení druhového spektra plevelů na vybraném úseku železnice
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocování druhového složení plevelů na vybraném úseku železnice mezi obcemi Chrudim - Úhřetice. Pozorování bylo prováděno na rozdílných stanovištích, jako okolí náspu, kolejiště a nevyužívaná železnice. Druhové složení se provádělo pomocí fytocenologických snímků. Celkem bylo provedeno jedenáct snímků ve dvou termínech, první byl v červenci a druhý v srpnu roku 2013. Celkem bylo naleznuto 85 druhů rostlin. Mezi druhy s nejvyšší pokryvností patřili: Potentilla reptans, Urtica dioica, Equisetum arvense, Convolvulus arvensis. Na využívané železnici se nejvíce vyskytovaly: Equisetum arvense, Urtica dioica, Potentilla reptans, Convolvulus arvensis. Na nevyužívané železnici se nejvíce nalézaly: Potentilla reptans, Clematis vitalba, Linaria vulgaris, Senecio vulgaris, Geum urbanum.
Key words:plevele, pokryvnost, železnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..