Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení kukuřice seté
Autor: Ing. Milan Halenka
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení kukuřice seté
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení kukuřice seté. Polní pokus byl proveden v roce 2013 a 2014 na školních pozemcích v katastrálním území obce Žabčice v kukuřičné výrobní oblasti. Při pokusu docházelo k monitorování plevelných rostlin u třech rozdílných technologií zpracování půdy. Výsledky byly zpracovány redundanční analýzou (redundancy analysis, RDA). U konvenční technologie zpracování půdy bylo zjištěno nejmenší množství druhů plevelných rostlin, nejčastěji se vyskytovaly druhy, jako jsou Echinochloa crus-galli, Chenopodium album a Chenopodium hybridum. Nejvíce druhů plevelných rostlin bylo naměřeno u technologie přímého setí a nejčastější byl výskyt druhů Cirsium arvense, Stellaria media, Echinochloa crus-galli, Plantago major a Convolvulus arvensis. Při použití minimalizační technologie zpracování půdy byl nejčastější výskyt plevelných druhů Amaranthus spp. a Echinochloa crus-galli.
Klíčová slova:zpracování půdy, kukuřice, zaplevelení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..