Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 

Contacts
     
     
          
Placements
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Technology of soil tillage and its effect on weed infestation in maize
Written by (author):
Ing. Milan Halenka
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení kukuřice seté
Summary:
Tato bakalářská práce je zaměřena na technologie zpracování půdy a jejich vliv na zaplevelení kukuřice seté. Polní pokus byl proveden v roce 2013 a 2014 na školních pozemcích v katastrálním území obce Žabčice v kukuřičné výrobní oblasti. Při pokusu docházelo k monitorování plevelných rostlin u třech rozdílných technologií zpracování půdy. Výsledky byly zpracovány redundanční analýzou (redundancy analysis, RDA). U konvenční technologie zpracování půdy bylo zjištěno nejmenší množství druhů plevelných rostlin, nejčastěji se vyskytovaly druhy, jako jsou Echinochloa crus-galli, Chenopodium album a Chenopodium hybridum. Nejvíce druhů plevelných rostlin bylo naměřeno u technologie přímého setí a nejčastější byl výskyt druhů Cirsium arvense, Stellaria media, Echinochloa crus-galli, Plantago major a Convolvulus arvensis. Při použití minimalizační technologie zpracování půdy byl nejčastější výskyt plevelných druhů Amaranthus spp. a Echinochloa crus-galli.
Key words:
zpracování půdy, kukuřice, zaplevelení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..