Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace
     
Stáže
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Aktuální zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Autor: Ing. et Ing. Lucie Vykydalová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:
doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Aktuální zaplevelení vybraných polních plodin v provozních podmínkách
Abstrakt:
Cílem práce bylo zjistit aktuální zaplevelení pozemků a plodin v zemědělském podniku Uniagris a.s. Sledování probíhalo v porostech ozimé řepky, ozimé pšenice a kukuřice seté. Vyhodnocení zaplevelení bylo provedeno početní metodou. Výsledky vyhodnocení zaplevelení byly zpracovány analýzou (DCA). Kanonickou korespondenční analýzou (CCA) bylo zjištěno, že se v porostu řepky ozimé nejvíce vyskytovaly tyto druhy: Thlaspi arvense, Triticum aestivum, Euphorbia helioscopia, Lamium purpureum, Capsella bursa-pastoris, Viola arvensis, Galium sarine, Cardaria draba, Descurainia sophia, Ve pšenici ozimé to byly druhy Galium aparine, Veronica hederifolia, Lamium purpureum, Cirsium arvense, Agropyron repens, Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Viola arvensis, Tripleospermum inodorum. V kukuřici seté se vyskytovaly Equisetum arvense, Triticum aestivum, Cirsium arvense, Echinochloa cruss-galli, Agropyron repens.
Klíčová slova:ozimá řepka, ozimá pšenice, plevele, kukuřice setá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..