Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení v konvenčně a ekologicky vedených ovocných sadech
Autor: Ing. Lenka Vančurová
Pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení v konvenčně a ekologicky vedených ovocných sadech
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit druhové složení plevelů v ovocném sadu. Sledování bylo prováděno v průběhu tří let ve dvou ovocných sadech -- konvenčním a ekologickém. Hodnocení plevelů jsem určovala pomocí fytocenologických snímků, kterých bylo každý rok v každém sadu 12, 6 na stanovišti meziřadí a 6 v příkmenném pásu. Výsledky byly statisticky zpracovány analýzou DCA a CCA. Nejvíce plevelných druhů bylo nalezeno v ekologickém ovocném sadu. Nalezené druhy Lolium perenne, Festuca rubra a Festuca pratensis jsou záměrně vyseté kulturní traviny tvořící souvislý pokryv meziřadí zejména v konvenčním sadu.
Kľúčové slová:plevel, konvenční sad, ekologický sad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaErrataPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..