Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of the possibilities of organic farming and food for regional development
Written by (author): Ing. Sabina Zornová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza možnosti využití ekologického zemědělství a biopotravin pro regionální rozvoj
Summary:Diplomová práce je věnována možnostem využití a uplatnění ekologického zemědělství a biopotravin v mikroregionu Ivančice. Cílem práce je na základě dotazníkového průzkumu mezi dvěma skupinami dotazovaných stanovit jejich zvyklosti v nakupování biopotravin a regionálních potravin, následně pak vyhodnotit uplatnění těchto potravin ve vybraném mikroregionu a navrhnout jejich možné uplatnění pro regionální rozvoj. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, které je směřováno na cílovou skupinu lidí z mikroregionu a studentů z Mendelovy univerzity v Brně. Celkový počet vyplněných dotazníků od skupiny respondentů z mikroregionu činí 93 kusů a od skupiny studentů tento počet dosahuje 137 kusů. Z výsledků je patrné, že limitujícím faktorem pro větší uplatnění biopotravin a regionálních potravin je jejich vysoká cena.
Key words:ekologické zemědělství, biopotraviny, respondenti mikroregionu, studenti, region, dotazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..