Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza možnosti využití ekologického zemědělství a biopotravin pro regionální rozvoj
Autor: Ing. Sabina Zornová
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza možnosti využití ekologického zemědělství a biopotravin pro regionální rozvoj
Abstrakt:Diplomová práce je věnována možnostem využití a uplatnění ekologického zemědělství a biopotravin v mikroregionu Ivančice. Cílem práce je na základě dotazníkového průzkumu mezi dvěma skupinami dotazovaných stanovit jejich zvyklosti v nakupování biopotravin a regionálních potravin, následně pak vyhodnotit uplatnění těchto potravin ve vybraném mikroregionu a navrhnout jejich možné uplatnění pro regionální rozvoj. Praktická část se věnuje dotazníkovému šetření, které je směřováno na cílovou skupinu lidí z mikroregionu a studentů z Mendelovy univerzity v Brně. Celkový počet vyplněných dotazníků od skupiny respondentů z mikroregionu činí 93 kusů a od skupiny studentů tento počet dosahuje 137 kusů. Z výsledků je patrné, že limitujícím faktorem pro větší uplatnění biopotravin a regionálních potravin je jejich vysoká cena.
Klíčová slova:ekologické zemědělství, biopotraviny, respondenti mikroregionu, studenti, region, dotazník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..