Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of utilization and application of local organic food for rural development
Written by (author): Ing. Kateřina Vítková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza využití a uplatnění místních biopotraviny pro rozvoj venkova
Summary:Diplomová práce se zabývá využitím a uplatněním místních biopotravin pro rozvoj venkova. Cílem práce je vyhodnotit názory a zvyklosti cílových skupin (žáků, studentů středních škol a jejich rodičů) v nakupování a spotřebě biopotravin, dále navrhnout možnosti většího uplatnění biopotravin ve stravování žáků a studentů středních škol a vyhodnotit možnosti uplatnění biopotravin v podpoře místních zemědělců. Praktická část diplomové práce je věnována dotazníkovému šetření, kterého se zúčastnili žáci Základní školy Hany Benešové v Borech, žáci Základní školy ve Strážku, studenti Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí a studenti Střední odborné školy zemědělsko-technické v Bystřici nad Pernštejnem. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 97 žáků, 84 studentů středních škol a 163 rodičů. V rámci praktické části byly vypracováni i vzorové jídelníčky sestavené z běžných potravin a z biopotravin. Se zavedením biopotravin do školních jídelen souhlasí spíše studenti středních škol než žáci. Z celkového počtu 163 rodičů souhlasí s používáním biopotravin ve školním stravování 110 rodičů, z nichž 90 % by bylo ochotno zaplatit vyšší cenu za obědy.
Key words:studenti, rozvoj venkova, ekologické zemědělství, biopotraviny, žáci, rodiče, dotazníky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..