Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of field weed species diversity in selected conditions
Written by (author): Ing. Kateřina Muzikantová
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení druhové diverzity polních plevelů ve vybraných podmínkách
Summary:Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení druhové diverzity polních plevelů ve vybraných podmínkách. Vyhodnocení zaplevelení bylo prováděno v roce 2012 na pozemcích zemědělského družstva ZS Bohuslavice, a.s. Vybrané území se nachází v bramborářské výrobní oblasti v nadmořské výšce v rozmezí 420-480 m. Stav zaplevelení byl prováděn v kulturních plodinách pšenice ozimé, řepky ozimé, ječmene jarního, kukuřice seté a ovse setého pomocí početní metody. Z výsledků vyplývá, že v pšenici ozimé, řepce ozimé a ovsu setém byla nejvíce zastoupena Viola arvensis, v ječmeni jarním opět Viola arvensis a Anagallis arvensis, v kukuřici seté Anagallis arvensis a Polygonum aviculare.
Key words:Druhová diverzita, polní plevele, polní plodina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..