Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve vybraných polních plodinách
Autor: Ing. Ondřej Horák
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve vybraných polních plodinách
Abstrakt:Zaplevelení bylo hodnoceno v Zemědělské společnosti Horní Krupá a.s., která se nachází v severní části kraje Vysočina. Je zde bramborářská výrobní oblast. Plevele byly zjišťovány v řepce ozimé, ječmenu ozimém, žitě ozimém, tritikale a ječmenu jarním. Zaplevelení bylo zpracováno analýzou kanonická korespondenční analýza (CCA). V řepce byla nejhojnější Viola arvensis, dále Elytrigia repens, Veronica persica, Thlapsi arvense a další. V ječmenu ozimém se vyskytovali Viola arvensis, Brassica napus, Acer pseudoplatanus, Galium aparine, Lamium ampleuxicaule, Tripleurospermum inodorum a Taraxacum officinale. V žitě byly zjištěny Viola arvensis, Poa annua, Fumaria officinalis, Matricaria discoidea, Brassica napus, Lamium purpureum, Galeopsis tetrahit a Stellaria media. V tritikale se nacházely Viola arvensis, Lamium ampleuxicaule, Fumaria officinalis, Myosotis arvensis, Veronica persica, Brassica napus a Stellaria media. V ječmenu jarním byly zjištěny Poa annua, Viola arvensis, Lamium purpureum, Galeopsis tetrahit a další. Nakonec bylo zhodnoceno použití herbicidů.
Klíčová slova:řepka ozimá, plevele, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale, herbicid, ječmen jarní

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..