Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Evaluation of current weed Infestation in selected field Crops
Written by (author): Ing. Ondřej Horák
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení ve vybraných polních plodinách
Summary:Zaplevelení bylo hodnoceno v Zemědělské společnosti Horní Krupá a.s., která se nachází v severní části kraje Vysočina. Je zde bramborářská výrobní oblast. Plevele byly zjišťovány v řepce ozimé, ječmenu ozimém, žitě ozimém, tritikale a ječmenu jarním. Zaplevelení bylo zpracováno analýzou kanonická korespondenční analýza (CCA). V řepce byla nejhojnější Viola arvensis, dále Elytrigia repens, Veronica persica, Thlapsi arvense a další. V ječmenu ozimém se vyskytovali Viola arvensis, Brassica napus, Acer pseudoplatanus, Galium aparine, Lamium ampleuxicaule, Tripleurospermum inodorum a Taraxacum officinale. V žitě byly zjištěny Viola arvensis, Poa annua, Fumaria officinalis, Matricaria discoidea, Brassica napus, Lamium purpureum, Galeopsis tetrahit a Stellaria media. V tritikale se nacházely Viola arvensis, Lamium ampleuxicaule, Fumaria officinalis, Myosotis arvensis, Veronica persica, Brassica napus a Stellaria media. V ječmenu jarním byly zjištěny Poa annua, Viola arvensis, Lamium purpureum, Galeopsis tetrahit a další. Nakonec bylo zhodnoceno použití herbicidů.
Key words:řepka ozimá, plevele, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale, herbicid, ječmen jarní

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..