Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení heterogenity zaplevelení vybraných polních plodin
Autor: Ing. Monika Kubašáková
Pracoviště: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jiří Dvořák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vyhodnocení heterogenity zaplevelení vybraných polních plodin
Abstrakt:Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit heterogenitu nalezených druhů plevelů a určit druhy, u kterých by bylo možné použít cílenou aplikaci herbicidů. Vyhodnocení bylo provedeno početní metodou v porostu ječmene jarního a pšenice ozimé. Data byla zpracována pomocí analýzy DCA. V porostu jarního ječmene se zjistilo vysoké a relativně stejnoměrné zastoupení Chenopodium album, Stellaria media, Lamium purpureum a Echinochloa crus-galli. K regulaci těchto plevelů by se hodila plošná aplikace herbicidů. Naopak nerovnoměrně a soustředěně do několika míst se vyskytovaly Thlaspi arvense, Viola arvensis, Fallopia convolvulus a Capsella bursa-pastoris. U těchto druhů je tak vhodnější aplikace cílená. V porostu ozimé pšenice se zaznamenalo vysoké a stejnoměrné zastoupení druhů Veronica hederifolia, Stellaria media a Lamium amplexicaule, u kterých by se použila aplikace plošná. Naopak varianta aplikace cílené by byla vhodná pro druhy Holosteum umbellatum a Viola arvensis.
Klíčová slova:plevele, aplikace herbicidů , cílená aplikace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..