Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     
     
     Publications     
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:EVALUATION NETEROGENEITY INFESTATION OF SELECTED WEEDS SPECIES
Written by (author): Ing. Monika Kubašáková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vyhodnocení heterogenity zaplevelení vybraných polních plodin
Summary:
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit heterogenitu nalezených druhů plevelů a určit druhy, u kterých by bylo možné použít cílenou aplikaci herbicidů. Vyhodnocení bylo provedeno početní metodou v porostu ječmene jarního a pšenice ozimé. Data byla zpracována pomocí analýzy DCA. V porostu jarního ječmene se zjistilo vysoké a relativně stejnoměrné zastoupení Chenopodium album, Stellaria media, Lamium purpureum a Echinochloa crus-galli. K regulaci těchto plevelů by se hodila plošná aplikace herbicidů. Naopak nerovnoměrně a soustředěně do několika míst se vyskytovaly Thlaspi arvense, Viola arvensis, Fallopia convolvulus a Capsella bursa-pastoris. U těchto druhů je tak vhodnější aplikace cílená. V porostu ozimé pšenice se zaznamenalo vysoké a stejnoměrné zastoupení druhů Veronica hederifolia, Stellaria media a Lamium amplexicaule, u kterých by se použila aplikace plošná. Naopak varianta aplikace cílené by byla vhodná pro druhy Holosteum umbellatum a Viola arvensis.
Key words:
plevele, aplikace herbicidů , cílená aplikace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..