Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of the current weed beet in operating conditions
Written by (author): Ing. Veronika Bílková
Department: Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení cukrovky v provozních podmínkách
Summary:Cílem práce je zjistit stav zaplevelení v cukrové řepě v zemědělském podniku. Zvolila jsem si podnik Paseka, zemědělská a.s. Podnik hospodaří v Olomouckém kraji. Celková výměra orné půdy je 2 950 ha. Početní metodou bylo zjišťováno zaplevelování, tj. na pozemku byla stanovena místa o velikosti 1 m2 a v nich se určily druhy plevelů, frekvenci jejich výskytu a možnost chemického ošetření. Nejvíce se vyskytovaly tyto plevele: heřmánkovec nevonný, mračňák Theophrastův, merlík bílý, přeslička rolní, rdesno blešník.
Key words:cukrová řepa, plevele, zaplevelení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..